Chính sách bảo mật của website TOP1VAN

Thông tin cá nhân thu thập: Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân từ khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán. Những thông tin này sẽ được sử dụng để xác nhận đơn hàng, cung cấp dịch vụ giao hàng, và liên hệ với khách hàng khi cần thiết.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Mọi thông tin sẽ được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.

Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để tăng trải nghiệm truy cập của khách hàng trên trang web. Cookie là các tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và chúng tôi sử dụng chúng để nhận dạng trình duyệt và cung cấp các thông tin liên quan đến lịch sử truy cập. Khách hàng có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của họ nếu muốn từ chối chúng.

Bảo mật giao dịch thanh toán: Chúng tôi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn và đáng tin cậy để bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng. Chúng tôi không lưu giữ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng trên hệ thống của mình.

Liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này. Trước khi cung cấp thông tin cá nhân trên các trang web bên thứ ba, khách hàng nên đọc và hiểu chính sách bảo mật của họ.

Cập nhật chính sách bảo mật: Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi đăng.