Bộ điều khiển điện on/off

Bộ điều khiển điện on/off là loại động cơ được lắp vào các loại van cơ để giúp van đóng mở và kiểm soát dòng chảy tốt hơn. Bộ moter điện on/off chỉ có thể giúp van đóng và mở một góc nhất định từ 0 – 90 độ thích hợp cho đóng mở toàn phần không thể điều tiết lưu chất. Nếu cần điều tiết và chiết rót chúng ta phải sử dụng đầu điện tuyến tính.
Yêu cầu tư vấn Đặt hàng nhanh
Miễn phí vận chuyển