Van bi khí nén tác động kép

Van bi khí nén tác động kép được sử dụng hầu hết cho các ứng dụng lắp đặt thiết bị đóng mở hiện nay, điển hình như các môi trường nước sạch, nước thải, hơi, khí, hóa chất, dung dịch…được lắp đặt cho các ứng dụng nhà máy chế biến, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp khai thác và công nghệ nghiên cứu sáng tạo.
Yêu cầu tư vấn Đặt hàng nhanh
Miễn phí vận chuyển